Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web.

Thông tin cá nhân được thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin khác liên quan.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm xác nhận tài khoản, gửi thông báo quan trọng và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và thông tin khác mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp sau đây:

  • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho bạn (ví dụ: xác nhận tài khoản, đăng ký dịch vụ).
  • Khi chúng tôi bắt buộc sẻ chia sẻ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi hoặc người dùng.
  • Khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc đối phó với các hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo hoặc đe dọa đến tính bảo mật của chúng tôi hoặc người dùng.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiếp cận, tiết lộ hoặc thay đổi.

Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ nhân viên có thẩm quyền mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân và họ phải tuân thủ các quy định về bảo mật.